İade ve Değişim

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları

Düşünbil Kitap Avrupa’dan satın aldığınız her ürünü, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ürün hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade için, satın aldığınız ürünün tahrip edilmemiş, kullanılmamış, paketi açılmamış veya tekrar satılabilirliği bozulmamış olması gerekmektedir.

 • Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesinin, ürünün tarafınıza teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın aldığınız üründe veya ürün ambalajında ve kargo poşetinde/kutusunda herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir. (Ürünlerin detay bilgileri ve teknik destek için lütfen kitap.dusunbil[at]hotmail.com adresine yazınız.)
 • Ürünün/ürünlerin Düşünbil Kitap Avrupa’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli müşteriye nakden ya da hediye çeki olarak iade edilir. 
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallar, niteliği itibarı ile iade edilemeyecek kopyalanabilir yazılım, programlar, tek kullanımlık mallar ile hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların iadesi mümkün değildir.
 • Gerekçesiz ürün iadesi malın tarafınıza teslimini takip eden 7 günlük süre içerisinde ve yazılı şekilde yapılmalıdır.
 • İadesi yapılacak ürünler Düşünbil Kitap Avrupa’ya posta şirketleri aracılığı ile ulaştırılmalıdır. İade durumunda gönderi ücreti Alıcı’ya aittir.
 • Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.

Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. (Ayıplı malın sebep olduğu zararlardan sorumluluk için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik)

Düşünbil Kitap Avrupa’dan satın aldığınız tüm ürünler şirketimizin garantisi altındadır.

Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak Düşünbil Kitap Avrupa’ya bildiriniz.

Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile Düşünbil Kitap Avrupa’ya ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır:

 • Ayıplı olduğu gerekçesi ile Düşünbil Kitap Avrupa’ya ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.
 • Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve incelenmektedir.
 • Ayıplı olduğu tespit edilen ürünler, Alıcı’nın talebi doğrultusunda yenisi ile değiştirilebilir ya da bedel iadesi sağlanabilir.
 • Bedel iadesinin talep edilmesi halinde ayıplı ürün bedeli en geç 14 iş günü içerisinde hesabınıza gönderilmektedir.

Ayıplı olduğu gerekçesi ile Düşünbil Kitap Avrupa’ya yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

 • Düşünbil Kitap İade Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Ürünün iade gönderisi hazırlanmadan önce e-posta aracılığıyla Düşünbil Kitap Avrupa ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.
 • Ürün, Posta aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Bu ürüne/ürünlere ait gönderi ücreti Düşünbil Kitap Avrupa tarafından karşılanacaktır.